Mampionona RANDRIANARIVO Balitasoa, tanora mandray an-tànana ny ho aviny amin’ny fampivoarana ny seha-pihariany


Album : Mampionona RANDRIANARIVO Balitasoa, tanora mandray an-tànana ny ho aviny amin’ny fampivoarana ny seha-pihariany

« Raha tiana ny hiroborobo amin’ny seha-pihariana fiompiana tantely dia mila finiavana aloha voalohany indrindra, fitiavana ary fikirizana. Tsy vitan’ny olona kamo ny fiompiana satria toy ny asa fitadiavam-bola rehetra dia tena manaraka tetiandro feno ny fikarakarana tantely raha tsy hilaza afa-tsy ny fanaraha-maso ny renin-tantely tsirairay isaky ny 10 andro » hoy izy. Noho izany dia manentana ny tantsaha rehetra i Mampionona hanjohy ny seha-pihariana fiompiana tantely fa afaka atao loharanom-bola tsara ary tena mahavelona tokoa.

 

Publications

Appels d'Offres

Mots clés

Nos partenaires

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar – FCCIM

2020 © Programme PROSPERER . Tous droits réservés.

Aujourd'hui : 95 vues | Cette semaine : 1456 vues | Total : 5945 vues